Traumabehandeling

EMDR FolderEMDR folder jongeren

 

Trauma behandeling vindt veelal plaats door middel van EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). EMDR is een intensieve manier om nare gebeurtenissen te verwerken. EMDR is een complexe vorm van psychotherapie die verschillende succesvolle elementen van andere therapieën integreert in combinatie met een afleidende stimulus (het met de ogen volgen van de vingers van de therapeut bijvoorbeeld). Hierdoor worden de hersenen gestimuleerd nieuwe informatie (zoals dat het trauma voorbij is) op te nemen bij de oude informatie van het trauma. Door het stimuleren van dit informatie-verwerkingssysteem wordt vaak in een relatief korte tijd een positief effect bereikt.

 

Folder TF-CBT

Een andere manier van traumaverwerking is middels TF-CBT: Trauma focused cognitieve gedragstherapie. Voordat het verhaal samen met de therapeut en de jongere wordt geschreven op een manier die voor de jongere het meest prettig is, worden vaardigheden aangeboden om beter met de emoties en negatieve gedachten om te gaan.

 

Andere manieren die ook kunnen worden ingezet zijn Imaginaire exposure of Imaginaire rescripting.