Klachtenprocedure

Wij streven ernaar om jou op een kwalitatief juiste manier zorg te bieden. Indien je toch niet tevreden bent over de behandeling of de manier van bejegenen dan hopen wij dat je dat met ons dit bespreekt en we samen tot een oplossing komen. Mocht dat om een of andere reden toch niet lukken of niet voldoende zijn, dan kun je een officiële klacht indienen bij onze beroepsvereniging LVVP (zie link).

Lvvp: wat-als-ik-ontevreden-ben-over-de-behandeling