Kinderartsen

Bert Gerritsen, arts kindergeneeskunde GGZ Zeeland

In mijn Rotterdamse jaren was kinderarts Rob Pereira mijn dierbare collega. Hij wist veel van ADHD en heeft me veel geleerd op het gebied van (medicamenteuze) behandeling van informatieverwerkingsproblematiek en gedragsproblemen. Ik ervaarde een noodzakelijke goede samenwerking met de kinderpsychologen (niet alleen bij ADHD, maar ook op het gebied van ernstige zindelijkheidproblemen). In het ADRZ heb ik deze ervaringen flink kunnen uitbreiden. De samenwerking met de kinderpsychologen in het ADRZ heb ik altijd als verrijkend ervaren. Ook heb ik mij altijd ingezet voor goede relaties en samenwerking met kinderpsychologenpraktijken in Zeeland. Naast kinderarts, ben ik ook vader. Ook in die hoedanigheid heb ik ervaringen met (neuro) psychologische problematiek. Ik weet hoe belangrijk een goede kinderpsycholoog kan zijn voor kinderen. De beste zorg voor kinderen doe je samen.

Meer informatie op de website: www.ejagconsultancy.nl

ejagenco@zeelandnet.nl

Eric Sulkers, kinderarts Medisch Centrum voor Kwaliteit van Leven

In 1993 promoveerde ik aan de Erasmus Universiteit op de voeding van couveusekinderen. Ik werkte vervolgens 5 jaar als kinderarts in het Zuiderziekenhuis te Rotterdam, waar ik specialiseerde in hormoonziekten en diabetes bij kinderen. In 2003 ging ik in Zeeland werken, waarna mijn interesse steeds meer verschoof van het technische aspect van de kindergeneeskunde naar het psychosociale aspect. Vanuit mijn aandacht voor de zorg voor kinderen in de brede zin van het woord was ik ook lid van de indicatiecommissie van Bureau Jeugdzorg en tevens 10 jaar vertrouwensarts van de provincie Zeeland. Als trainer motiverende gespreksvoering en oplossingsgerichte therapie geef ik ook workshops in Nederland en het buitenland. Tevens was ik 3 jaar docent ‘Social Work’ aan de Hogeschool Zeeland.

Eind 2016 besloot ik te stoppen met mijn klinische werk in een ziekenhuis en me helemaal te richten op de psychosociale kindergeneeskunde; enerzijds als poliklinisch werkzame kinderarts bij het Kinderplein, Medisch Centrum voor Kwaliteit van Leven en anderzijds als trainer in de Jeugdzorg. Mijn specialisatie is hulp bieden aan ouders met een kind met leer-, gedrags- en ontwikkelingsproblemen, waaronder ook autisme of ADHD, door middel van de methodiek ‘Nieuwe Autoriteit / Geweldloos Verzet’.

Meer informatie op de website: www.mckinderplein.nl/eric/

e.sulkers@mckinderplein.nl