Sinds september 2022 is Triade Psychotherapie in een samenwerkingsverband met Triade Psychologenpraktijk Kind, Jeugd en Gezin en Triade Volwassen en Ouderen te Middelburg gestart. In Triade Psychotherapie staat persoonlijk puzzelen centraal: samen ontdekken hoe jouw levensverhaal een rol speelt in de moeilijkheden die jij of jullie als gezin in het leven ervaren. Binnen de therapie proberen we ervoor te zorgen dat wat je hebt meegemaakt, draaglijker voor je wordt en je verder kunt met je leven zonder dat die gebeurtenissen zo’n impact op je dagelijks leven hebben. Zo kun je weer zijn wie je wil zijn.

Triade Psychotherapie behandelt jeugdigen en volwassenen die vaak al eerder een behandeltraject hebben doorlopen. Psychotherapeuten zijn gespecialiseerd in het behandelen van cliënten met complexe, psychische klachten. Deze behandeling is vaak intensiever en langduriger dan die van een psycholoog. Bij psychotherapie wordt er vanuit gegaan dat mensen vooral gevormd worden door belangrijke ervaringen uit hun jeugd. Het doel van de behandeling is meer bewust te worden en in contact te komen met deze gevoelens, gedachten of (onbewust) ontstane patronen. Wanneer je meer bewust bent van die patronen, ontstaat er ruimte voor verandering en krijg je weer meer controle over datgene waar je last van hebt en leer je (weer) te vertrouwen op je eigen kracht. Op de pagina behandelaanbod lees je meer over hoe dit behandeld kan worden, onder andere middels schematherapie, EMDR of inzichtgevende psychotherapie.

Triade Psychotherapie behandelt ook gezinnen middels systeemtherapie. Systeemtherapie gaat ervan uit dat een probleem nooit op zichzelf staat, maar is verbonden met de omgeving en leergeschiedenis van iemand. Dat betekent aandacht voor de manier waarop mensen met elkaar omgaan en communiceren en vanuit hun relaties betekenis geven aan klachten. Ook is er aandacht voor de onderlinge interactiepatronen en het verbeteren hiervan. Vaak wordt de omgeving (ouders, broer, zus, partners, vrienden, collega’s, hulpverleners of kinderen) betrokken bij de behandeling om na te gaan wat hun visie is op de klachten, wat de impact is op de omgeving en wat de gewenste veranderingen zijn voor een ieder.

Indien je niet langer alleen wilt worstelen met je moeilijkheden, maar samen in therapie wilt puzzelen naar de (mogelijke) oorzaak en jouw levensverhaal wilt delen, ben je bij Triade Psychotherapie op de juiste plek. Je kunt een beveiligde mail sturen via zorgmail of een boodschap achterlaten op de telefoon en dan word je teruggebeld voor een telefonische kennismaking.

Elke werkdag, behalve woensdag, is er telefonisch spreekuur van 12.00 tot 12.30 waarin we je te woord kunnen staan voor algemene vragen of een aanmelding. Tussentijds kun je altijd een bericht inspreken op de voicemail.

Vrijblijvend kennismakingsgesprek. Bij Triade Psychotherapie starten we altijd met een gratis en vrijblijvend telefonisch kennismakingsgesprek van ongeveer 30 minuten. In dit gesprek staan we stil bij jouw hulpvraag, welke hulp je zoekt en onderzoeken we of Triade Psychotherapie de meest passende zorg kan bieden. Ook bekijken we hoe de behandeling gefinancierd wordt door jouw zorgverzekeraar. Als we besluiten verder te gaan, plannen we een intakegesprek en gaan we de intakefase in om tot een behandelplan te komen.

Ben je benieuwd wat de wachttijd is voordat je kan starten met je behandeling? De praktijk kan op dit moment helaas geen nieuwe behandelingen aannemen. Het is nog niet duidelijk wanneer dit gaat veranderen. Zie ook het tabblad wachttijd.

Triade Psychotherapie is een eenmanszaak en daarom niet 24 uur per dag bereikbaar. 

Voor spoedvragen tijdens de openingstijden van Triade Psychotherapie, bel je 06-43648064 en spreek je een bericht in. Voor spoed buiten de praktijkopeningstijden, neem dan contact op met jouw huisarts of de HAP.  

Triade Psychotherapie werkt samen met Triade Volwassenen en Ouderen (zelfstandig gevestigde gezondheidszorgpsychologen werkzaam in de Generalistische Basis GGZ) en samen met Triade Kind, Jeugd en Gezin. Zie voor deze websites de logo hieronder.

Deze website maakt gebruik van cookies  Lees meer