Triade Psychotherapie is gevestigd in het vroegere postkantoor van Middelburg “De Post” aan de Lange Noordstraat 48a. Triade Psychotherapie (Jolanda & Gertrude) werkt op deze plek samen met Psychotherapiepraktijk Sterk-Samen (Marscha), Psychotherapiepraktijk Middelburg (Dennis), Praktijk SamenNietAlleen (Sabine) en Lux, praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie (Femke). Onder het tabblad over ons is meer over ons te lezen.

In Triade Psychotherapie staat persoonlijk puzzelen centraal: samen ontdekken hoe jouw levensverhaal een rol speelt in de moeilijkheden die jij of jullie als gezin in het leven ervaren. Binnen de therapie proberen we ervoor te zorgen dat wat je hebt meegemaakt, draaglijker voor je wordt en je verder kunt met je leven zonder dat die gebeurtenissen zo’n impact op je dagelijks leven hebben. Zo kun je weer zijn wie je wil zijn.

Triade Psychotherapie behandelt volwassenen die vaak al eerder een behandeltraject hebben doorlopen. Psychotherapeuten zijn gespecialiseerd in het behandelen van cliënten met complexe, psychische klachten. Deze behandeling is vaak intensiever en langduriger dan die van een psycholoog. Bij psychotherapie wordt er vanuit gegaan dat mensen vooral gevormd worden door belangrijke ervaringen uit hun jeugd. Het doel van de behandeling is meer bewust te worden en in contact te komen met deze gevoelens, gedachten of (onbewust) ontstane patronen. Wanneer je meer bewust bent van die patronen, ontstaat er ruimte voor verandering en krijg je weer meer controle over datgene waar je last van hebt en leer je (weer) te vertrouwen op je eigen kracht. Op de pagina behandelaanbod lees je meer over hoe dit behandeld kan worden, onder andere middels schematherapie, EMDR of inzichtgevende psychotherapie. Ook bieden we meermaals per jaar een groep schematherapie aan.

Triade Psychotherapie behandelt ook gezinnen middels systeemtherapie. Systeemtherapie gaat ervan uit dat een probleem nooit op zichzelf staat, maar is verbonden met de omgeving en leergeschiedenis van iemand. Dat betekent aandacht voor de manier waarop mensen met elkaar omgaan en communiceren en vanuit hun relaties betekenis geven aan klachten. Ook is er aandacht voor de onderlinge interactiepatronen en het verbeteren hiervan. Vaak wordt de omgeving (ouders, broer, zus, partners, vrienden, collega’s, hulpverleners of kinderen) betrokken bij de behandeling om na te gaan wat hun visie is op de klachten, wat de impact is op de omgeving en wat de gewenste veranderingen zijn voor een ieder.

Sinds voorjaar 2023 is Triade Psychotherapie met succes door de LvvP gevisiteerd.

Indien je niet langer alleen wilt worstelen met je moeilijkheden, maar samen in therapie wilt puzzelen naar de (mogelijke) oorzaak en jouw levensverhaal wilt delen, ben je bij Triade Psychotherapie op de juiste plek. Je kunt een beveiligde mail sturen via zorgmail om een telefonische of persoonlijke kennismaking in te plannen. We starten vaak met een vrijblijvend (telefonisch) kennismakingsgesprek waarin we stilstaan bij jouw hulpvraag, welke hulp je zoekt en welke eerdere behandelingen je hebt gehad en of Triade Psychotherapie de meest passende zorg kan bieden. Ook bekijken we hoe de behandeling gefinancierd wordt door jouw zorgverzekeraar. Hiervoor is het nodig een verwijsbrief van je huisarts of eerdere behandelaar bij het eerste gesprek mee te nemen, evenals een geldig identiteitsdocument. Als we besluiten verder te gaan, plannen we een intakegesprek en gaan we de intakefase in om tot een behandelplan te komen. Online gesprekken behoren ook tot de mogelijkheden.

Op dit moment kunt u zich niet aanmelden bij Triade Psychotherapie vanwege een cliëntenstop. Er wordt niet gewerkt met een wachtlijst. Op de website van de LVVP kunt u zoeken naar andere therapeuten – zie https://lvvp.info/zoeken/

Zie ook het tabblad wachttijd.

Spoed. Indien er buiten de praktijkopeningstijden of vakantie sprake is van spoed kunt u contact opnemen met uw huisarts of de HAP, aangezien Triade Psychotherapie dan gesloten is.

Triade Psychotherapie werkt samen met Triade Volwassenen en Ouderen (zelfstandig gevestigde gezondheidszorgpsychologen werkzaam in de Generalistische Basis GGZ) en samen met Triade Kind, Jeugd en Gezin. Zie voor deze websites de logo hieronder.

Deze website maakt gebruik van cookies  Lees meer