Deskundigheidsbevordering (training, onderwijs)

Jolanda geeft regelmatig scholingen over het werken met mensen met een eetstoornis en autisme. Binnen (dag)klinieken voor eetstoornissen bestaan relatief veel vrouwen met autisme. In literatuur komen cijfers variërend van 20-35% van de populatie naar voren. Autisme in combinatie met een eetstoornis zoals Anorexia Nervosa, lijkt een sterke voorspeller van een chronisch beloop van de eetstoornis. De huidige behandeling van eetstoornissen lijkt nog onvoldoende toegerust om aan de specifieke behoeftes van deze vrouwen met autisme en restrictief eten te voldoen. Ook bestaat binnen instellingen voor mensen met autisme veel handelingsverlegenheid bij eetproblemen of eetstoornissen. Het mist dan vaak aan samenwerking tussen verschillende expertisegebieden.

De eetstoornis bij mensen met ASS lijkt vaak gerelateerd aan hun sensorische prikkelgevoeligheden, problemen in de sociale relaties en identiteit zoals erbij willen horen en voldoen aan de verwachtingen van de ander (camouflage ten koste van hun eigen zelfgevoel of identiteit), problemen met hun emoties reguleren, perfectionisme en de vaak kritische veeleisendheid als ook het hebben van specifieke eetvoorkeuren en een behoefte aan controle en voorspelbaarheid.

Jolanda heeft veel ervaring opgedaan in het werken met de doelgroep mensen met autisme en een eetstoornis of eetproblemen en deze deelt ze graag door middel van deskundigheidsbevordering. Hierbij is altijd ruimte om specifieke casussen in te brengen en in te zoomen op karakteristieken van de cliënt, zodat de puzzel op maat kan worden gemaakt. Op de website jolandawielemaker.nl is meer informatie te vinden.

Voor hulpverleners in de ggz zoals huisartsen, psychiaters, psychotherapeuten of (klinisch) psychologen bestaat de mogelijkheid tot consultatie over cliënten met (een vermoeden van) autisme, trauma of een eetstoornis. De consultatie bestaat meestal uit één gesprek met de hulpverlener om met elkaar dat antwoord op maat te vinden. Consultatie mag ook telefonisch of via beeldbellen.

Bijscholing of deskundigheids bevordering op het gebied van autisme en eetproblemen worden regelmatig online dan wel live verzorgd bij collega instellingen als ook als docent in de postdoctorale GZ-opleidingen. In onderstaande video is een eerste indruk hiervan te krijgen. Tarieven zijn afhankelijk van de duur, aantal deelnemers en soort bijscholing die u wenst. Neem even contact met mij op voor de mogelijkheden.

Ik geef supervisie diagnostiek en/of behandeling aan psychologen in opleiding tot GZ-Psycholoog, psychotherapeut of Klinisch Psycholoog. Het aantal sessies en de frequentie zullen we samen afspreken.

Tarieven

  • Individuele supervisie per 45 minuten directe tijd: €100
  • Tweetallen – minimaal 60 minuten directe tijd: €87,50 per deelnemer
  • Drietallen – minimaal 90 minuten directe tijd: €87,50 per deelnemer

Aan de opleiding GZ-psycholoog kind en jeugd van de RINO groep Utrecht/Rotterdam ben ik als hoofddocent verantwoordelijk voor het totaal aan lesdagen (curriculum). Ook geef ik de lesdagen ‘Eetstoornissen en comorbiditeit’, ‘Transdiagnostische factoren’ en ‘Aanhoudende Lichamelijke Klachten’.

Daarnaast ben ik als toetsdocent verantwoordelijk voor de Critical Appraised Topic (CAT) en de jaarcasussen Diagnostiek en Behandeling.