Gezinnen

Een probleem heb je nooit alleen; het delen als ook anderen (leren) toelaten tot je emoties of je zorgen kan soms heel ingewikkeld zijn.

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie waarbij de hulpvraag of het probleem bekeken wordt in samenhang met jouw leefomgeving (het systeem genoemd). Dat betekent aandacht voor de manier waarop mensen met elkaar omgaan en communiceren en vanuit hun relaties betekenis geven aan klachten. Ook is er aandacht voor de onderlinge interactiepatronen en het verbeteren hiervan. Vaak wordt de omgeving (ouders, broer, zus, partners, vrienden, collega’s, hulpverleners of kinderen) betrokken bij de behandeling om na te gaan wat hun visie is op de klachten, wat de impact is op de omgeving en wat de gewenste veranderingen zijn voor een ieder.

Uit onderzoek van de afgelopen jaren is gebleken dat door middel van het betrekken van het systeem klachten veel sneller, beter en langdurig verbeterd en hersteld kunnen worden. Triade Psychotherapie heeft ruime ervaring met systeemtherapie als ook groepsbehandelingen voor gezinnen waarvan een kind een eetstoornis heeft. Een eetstoornis heeft helaas invloed op alles in het gezin. Van dichtbij hebben we hierdoor kunnen ervaren hoe helpend het is als niet alleen de jongere maar het gehele gezin in behandeling gaat en ‘samen sterk’ de eetstoornis kan worden verslagen.

Kunstwerk Love van Alexander Milov (2015)