Informatie en tarieven

Sinds 2008 valt de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in het basispakket van de zorgverzekering. De laatste jaren leggen grote zorgverzekeraars vaak regels op, sluiten ze niet met alle zorgaanbieders contracten af of hanteren zij een vast budget waardoor soms behandelingen halverwege moeten stoppen of nieuwe patiënten geweigerd moeten worden. Er kan daarom niet altijd een contract met uw zorgverzekeraar worden afgesloten.

Als Triade Psychotherapie een contract met jouw zorgverzekeraar heeft, worden maandelijks de facturen van jouw behandeling rechtstreeks naar de gecontracteerde zorgverzekeraar verstuurd. De behandeling wordt dan volledig door de zorgverzekeraar vergoed en je betaalt dan alleen jaarlijks je eigen risico die elke verzekerde zelf moet betalen. Het eigen risico bedraagt in 2024 € 385.

Triade Psychotherapie heeft in 2024 GGZ-contracten afgesloten met vrijwel alle zorgverzekeraars (en hun eventuele subcontractors):

 • VGZ, IZZ, IZA, zorgverzekeraar UMC en Univé
 • Zilveren Kruis Achmea, FBTO, Aevitae, Interpolis
 • Menzis (Anderzorg, Azivo)
 • CZ, Ohra, Delta Lloyd
 • Caresq, Eucare (Aevitae)
 • a.s.r.
 • DSW, Stad Holland
 • ONVZ (geen contract toegekend maar wel rechtstreekse declaratie mogelijk)

Indien Triade Psychotherapie geen contract met jouw zorgverzekeraar kon afsluiten (dit wordt ongecontracteerde zorg genoemd) dan zijn dezelfde NZa tarieven van toepassing als bij wel een contract. Het verschil is alleen dat de factuur van je behandeling niet rechtstreeks door je zorgverzekeraar wordt vergoed, maar je zelf maandelijks de factuur van de behandeling ontvangt en je zelf deze bij je zorgverzekeraar declareert. Het bedrag dat uitgekeerd wordt door jouw zorgverzekeraar is afhankelijk van je afgesloten zorgverzekering. Heb je een restitutiepolis, dan wordt doorgaans het volledige bedrag van je behandeling vergoed vanuit het basispakket van je zorgverzekering (op een aantal DSM-V diagnoses na die zorgverzekeraars niet vergoeden). Heb je een naturapolis of een combinatiepolis, dan vergoedt de zorgverzekeraar meestal tussen de 50% en 90% van de behandeling. Ook hierbij dien je rekening te houden met je eigen risico in het jaar dat de behandeling begint.

Er is altijd een verwijsbrief van een erkende verwijzer (zoals de huisarts of eerdere GGZ behandelaar) vereist om voor vergoeding in aanmerking te komen. Bij enkele zorgverzekeraars is het ook noodzakelijk om vooraf toestemming (een machtiging) aan te vragen voor je behandeling. Je behandeling wordt dan alleen vergoed nadat toestemming van je zorgverzekeraar is gegeven. Informeer voorafgaand aan de intake en behandeling dus bij jouw zorgverzekeraar wat jouw polisvoorwaarden zijn en hoeveel je vergoed krijgt, zodat je niet voor onverwachte kosten komt te staan! Elke zorgverzekeraar heeft weer andere regels. In het aanmeldingsgesprek zullen wij dit samen ook bekijken.

Let op. Op de declaratie naar de zorgverzekeraars staat een code voor de hoofd diagnosegroep en de zorgvraagtypering die na de intakegesprekken door de behandelaar wordt vastgesteld en deze gegevens sturen zij gepseudonimiseerd door naar de Nederlandse Zorg autoriteit. Als je niet wilt dat deze informatie wordt meegestuurd, kun je een privacyverklaring tekenen bij de start van de behandeling. Geef dit zeker aan bij de kennismaking als je deze zou willen ondertekenen.

Vanaf 1 januari 2022 worden behandelingen maandelijks afgerekend middels Zorgprestaties waarvan de tarieven ieder jaar door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) worden vastgesteld en gepubliceerd. De overheid bepaalt de hoogte van de GGZ tarieven die iedereen kan raadplegen op de Nederlandse Zorgautoriteit website. De geplande duur van het consult bepaalt het tarief, dus bijvoorbeeld voor een intakegesprek (diagnostiek) van 60 minuten of een behandeling van 60 minuten worden onderstaande tarieven van de NZa gehanteerd. Onder consulten worden zowel afspraken op locatie verstaan, als telefonische of digitale contacten (bijvoorbeeld een online consult via beeldbellen, online chatten of toegang tot je eigen patiëntenportal). Ook overleg met andere collega’s/instellingen over jouw behandeling kan worden gedeclareerd (indien gewenst en bij jouw toestemming natuurlijk). Via de patiëntenfolder of de websites kun je meer over het zorgprestatiemodel lezen.

Tarieven Zorgprestatiemodel 2024
Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Klinisch psycholoog Diagnostiek 45 minuten; CO0408 €  212,44 
Diagnostiek 60 minuten; CO0538 €  242,66 
Diagnostiek 90 minuten; CO0798 €  362,23 
Diagnostiek 120 minuten; CO0928 €  500,28 
Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Klinisch psycholoog Behandeling 45 minuten; CO0473 € 179,24 
Behandeling 60 minuten; CO0603 € 212,00
Behandeling 90 minuten; CO0863 € 318,56 
Behandeling 120 minuten; CO0993 € 453,00
Groepstherapie schematherapie (door Klinisch psycholoog)Groepstherapie per 15 minuten
(6 deelnemers groepsgrootte)
€  13,14 
Groepstherapie per 15 minuten
(7 deelnemers groepsgrootte)
€  11,26 
Groepstherapie per 15 minuten
(8 deelnemers groepsgrootte)
€  9,85
Groepstherapie schematherapie (door vaktherapeut)Groepstherapie per 15 minuten
(6 deelnemers groepsgrootte)
€ 9,18 
Groepstherapie per 15 minuten
(7 deelnemers groepsgrootte)
€ 7,87 
Groepstherapie per 15 minuten
(8 deelnemers groepsgrootte)
€ 6,89 
 Intercollegiaal overleg (met toestemming van cliënt)Kort; OV0007€  25,05 
Lang; OV0008€  76,35 
Onverzekerde zorg    Behandeling 60 minuten€ 105,00
* Kosten worden door de zorgverzekeraar per 15 minuten vergoed, een groepssessie van 120 minuten wordt dan 8x 15minuten op de factuur verrekend.

Soms kan er geen diagnose gesteld worden volgens de DSM 5 classificatie. Een klein aantal diagnoses valt buiten het basispakket van de Zorgverzekeringswet (onverzekerde zorg genoemd). Zo komt de diagnose aanpassingsstoornis niet meer voor vergoeding in aanmerking, evenals identiteitsproblemen, werk- en relatieproblemen. Behandelingen die niet onder de verzekerde zorg vallen, moeten door de behandelaar via een zogenoemd overig tarief bij cliënten worden gefactureerd. Dit betekent dat jouw behandeling dan dan niet voor vergoeding door jouw zorgverzekeraar in aanmerking komt. Hierbij maakt het geen verschil of er al dan niet een contract is met uw zorgverzekeraar. Triade heeft hierbij gekozen onder het maximumtarief van de NZA te blijven.

Onverzekerde zorg (60 minuten)    € 105,00

Bij verhindering dienen afspraken minimaal 24 uur van te voren geannuleerd te worden. Bij een annulering of verplaatsing van uw afspraak korter dan 24 uur van tevoren geldt een no-show tarief van € 60,00. Deze vergoed de zorgverzekeraar niet. Ook geldt deze wanneer jij zonder bericht niet op onze afspraak bent verschenen, tenzij er sprake is van overmacht of onvoorziene omstandigheden. Je kunt eenmalig een beroep doen op overmacht of onvoorziene omstandigheden.

 • Sessies worden (deels) vergoed door je zorgverzekeraar, afhankelijk van je verzekeringspolis
 • Er is altijd een verwijsbrief van je huisarts of eerdere behandelaar nodig
 • Facturatie vindt plaats op basis van de NZa tarieven

Bovenstaande informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Onjuistheden en onvolledigheden zijn echter niet altijd uit te sluiten. Op alle tarieven zijn de algemene voorwaarden en de betalingsvoorwaarden van toepassing.