Over Gertrude

Mijn naam is Gertrude van der Veen en ik ben beeldend therapeut en systeemtherapeut in opleiding. Breedsporig kijken, nieuwsgierig zijn en samen zoeken naar wat er allemaal invloed heeft op ieders leefwereld en de beleving daarvan, nu en in het verleden, dat vind ik mooi aan mijn werk. Ik vind het belangrijk om ieders eigenheid te respecteren en te begrijpen en van daaruit samen aan het werk te gaan. Ik werk vaak vanuit een narratieve en oplossingsgerichte invalshoek en ga op zoek naar krachten en mogelijkheden. Daarnaast vind ik het ook belangrijk om stil te staan bij emoties en pijn en te helpen hierin verbinding te leggen. Soms is praten lastig, kunnen de juiste woorden niet gevonden worden, of zijn er juist te veel woorden maar wordt voorbij gegaan aan het voelen. Als beeldend therapeut maak ik dan graag gebruik van creatieve methodieken. Dit kan bijvoorbeeld werken met teken- of schildermateriaal betekenen, of werken met klei.

Soms is praten lastig, kunnen de juiste woorden niet gevonden worden, of zijn er juist te veel woorden maar wordt voorbij gegaan aan het voelen. Als beeldend therapeut maak ik dan graag gebruik van creatieve methodieken.In 2006 heb ik de opleiding creatieve therapie (nu beeldende therapie) afgerond aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Sindsdien ben ik werkzaam op verschillende afdelingen van de specialistische GGZ. De eerste jaren werkte ik in de volwassenenzorg, zowel ambulant als op verschillende klinische afdelingen. Sinds januari 2016 ben ik werkzaam in de kinder- en jeugdpsychiatrie als beeldend therapeut. Hier ben ik ook met gezinnen gaan werken en gestart met de systemische opleiding ‘Creatieve methodieken’ aan de Interactie Academie in Antwerpen. In beeldende therapie had ik mijn passie al gevonden, echter tijdens deze opleiding groeide mijn interesse en liefde voor de systeemtherapie. Om deze reden ben ik verder gaan leren tot systeemtherapeutisch werker en volg ik nu ook de opleiding tot systeemtherapeut.
Ten slotte ben ik de afgelopen jaren geschoold in schematherapie. Deze therapievorm spreekt mij erg aan, omdat er veel aandacht is voor wat je écht nodig hebt en hoe je hierin beter voor jezelf kunt zorgen. Hierin is veel aandacht voor verleden, heden en toekomst.

De afgelopen jaren heb ik veel ervaring opgedaan met individuele therapie als ook in werken met groepen, zoals bijvoorbeeld in de intensieve kortdurende gezinsbehandeling. Ik werkte met gezinnen en groepen jongeren met verschillende problematiek, zoals een groep jongeren met een eetstoornis, met autisme of met stemmingsproblemen. Ook heb ik met Jolanda Wielemaker in de Meergezinsdagbehandeling gewerkt, waar gezinnen waarvan een dochter of zoon een eetstoornis heeft in een groep behandeling krijgen.

  • Creatieve Therapie (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)
  • Opleiding Creatieve Methodieken (Interactie Academie)
  • Samenwerkingsgericht en systemisch werken met gezinnen (Interactie Academie)
  • Systeemtherapeutisch werker
  • Schematherapie basiscursus voor adolescenten
  • Groep Schematherapie, vervolgcursus
  • Dialoogmodel
  • Motiverende gespreksvoeringgertrude@triade-psychotherapie.nl

06-81437908