Over Jolanda

Mijn naam is Jolanda Wielemaker en ik ben klinisch psycholoog en psychotherapeut. Psychotherapie betekent voor mij samen zoeken naar mogelijkheden om beter met je klachten of moeilijke situaties om te gaan en dit start met samen puzzelen hoe jouw levensverhaal daarin een rol speelt. Samen puzzelen betekent dat jouw persoonlijke verhaal ons uitgangspunt is om stukjes van de puzzel die je wellicht niet goed snapt of die lijken te ontbreken of die in het dagelijks leven jou teveel energie kosten, te (her)ontdekken en samen proberen daar weer een geheel van te maken.

Mijn loopbaan startte in het academisch ziekenhuis Erasmus MC in Rotterdam waar ik 20 jaar heb gewerkt. Ik heb zowel gewerkt met (jonge) kinderen, adolescenten als met gezinnen waarvan een gezinslid vaak complexe problemen had. Mijn ervaring ligt op het gebied van Aanhoudende Lichamelijke (stress)Klachten, Eetstoornissen en PTSS of traumagerelateerde klachten waarbij Autisme vaak een comorbide diagnose bleek. Ook heb ik in het Erasmus MC-Sophia mijn promotietraject met Fop Verheij als promotor doorlopen en zocht ik in het kader van mijn proefschrift alle kinderen, die tussen 1979 en 1999 in onze kinderpsychiatrische kliniek waren opgenomen, weer op in hun (jong-) volwassenen leven. Hier is mijn interesse naar levensverhalen ontstaan.

In 2016 startte ik de vierjarige opleiding tot Klinisch Psycholoog en in het laatste jaar wisselde ik van het academisch ziekenhuis in Rotterdam naar Emergis in Goes waar ik 3,5 jaar werkte met jongeren en volwassenen met een eetstoornis, vaak in combinatie met Autisme of onderliggende trauma’s. Ik heb daar zowel de groep schematherapie voor clienten met een eetstoornis ontwikkeld en gegeven, als ook de 10-daagse Meergezinsdagbehandeling opgezet voor gezinnen waarvan een dochter of zoon een eetstoornis heeft. Vanaf september 2022 ben ik als zelfstandig ondernemer mijn eigen psychotherapiepraktijk gestart in samenwerking met Triade Kind, Jeugd en gezin en Triade Volwassenen in Middelburg.

Het samen met de cliënten puzzelen naar wat onderliggend ligt aan een probleem zoals trauma, een ingewikkelde jeugd of autisme, blijft het leukste van mijn vak.

Mijn expertise ligt met name bij klachten die langdurig, complex en hardnekkig zijn, zoals een eetstoornis, autisme, aanhoudende lichamelijke (stress) klachten of het meemaken van trauma’s of vroege verwaarlozing in de kindertijd. Het samen maken van een levensverhaal om te snappen waarom bepaalde patronen zich telkens herhalen en wat de betekenis is van je klacht, is daarbij mijn uitgangspunt. Ik heb eind 2019 de opleiding tot Klinisch psycholoog en psychotherapeut afgerond aan een erkend opleidingsinstituut en ik ben BIG geregistreerd (de wet BIG is een beschermde overheidstitel die kwaliteit garandeert). Ook ben ik EMDR practitioner, systeemtherapeut en senior schematherapeut. Naast mijn praktijk, ben ik als hoofddocent en jaargroepopleider betrokken bij de GZ-opleiding Kind en Jeugd te Rotterdam en werk ik als consulent bij het Centrum voor Consulatie en Expertise met name op het gebied van Autisme en Eetstoornissen. Ook kun je bij mij terecht voor supervisie of deskundigheidsbevordering (bijvoorbeeld een lezing, training of consultatie). Zie hiervoor het tabblad Aanbod of op mijn website omtrent consultaties/scholing: www.jolandawielemaker.nl

 • BIG geregistreerd als Klinisch Psycholoog en Psychotherapeut
 • EMDR Europe Practitioner
 • Schematherapie Senior en schematherapie in groepen
 • EMDR en schematherapie
 • Trauma Focused cognitieve gedragstherapie
 • Maudsley Family therapy for anorexia nervosa
 • Narratieve therapie
 • Systeemtherapeut NVRG
 • Emotion Focused Therapie EFT
 • Phd, proefschrift 2005-2009.
 • en vele andere zoals CGT, DGT, CBT-E

Ik ben lid van de volgende beroepsverenigingen:

 • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten en Psychologen (LVVP)
 • Vereniging voor Kinder- en JeugdPsychotherapie (VKJP)
 • Nederlandse Vereniging voor de Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP)
 • Vereniging EMDR Nederland (VEN)
 • Vereniging voor Schematherapie (VSt)
 • Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychotrauma (NtVP)

jolanda@triade-psychotherapie.nl

06-43648064