Aanbod

Triade Psychotherapie kiest op basis van jouw verhaal de meest werkzame technieken uit verschillende behandelmethodes; integratieve psychotherapie genaamd en therapie op maat! Iedereen is namelijk anders en verdient een afgestemde werkwijze op basis van bewezen methodes. Tijdens de intake zullen wij samen bekijken welke vorm het beste bij jou past. In individuele psychotherapie staan vooral jij en jouw levensverhaal centraal. Het kan zijn dat je partner of andere naasten een paar keer worden uitgenodigd als dat fijn is voor jouw therapieproces. Hieronder een opsomming van de gebruikte invalshoeken:

Inzichtgevende therapie is gericht op jezelf beter begrijpen en accepteren. Vaak wordt gedacht dat gedrag of oorzaken van klachten onbewust een herhaling zijn van belangrijke ervaringen met anderen en bepaalde overlevingsstrategieën uit je kindertijd. Dit was destijds noodzakelijk om te kunnen omgaan met nare gebeurtenissen, maar kan later in je leven in de weg zitten zonder dat je dit misschien in de gaten hebt.

Je relaties met belangrijke anderen in je gezin of daarbuiten zijn vaak een blauwdruk voor hoe mensen in relaties met anderen staan en hoe zij naar zichzelf kijken. Deze blauwdruk kan soms zo overheersend zijn dat je steeds weer dezelfde (negatieve) ervaringen hebt met anderen en niet uit je eigen verwachtingen of ideeën van jezelf en anderen kunt ontsnappen.

Ook werken je hechtingsrelaties van vroeger vaak door in je relaties in het hier en nu. Het begrijpen en accepteren van deze vroegere invloeden en het verwerken van nare ervaringen en uiten van vaak onderdrukte gevoelens helpen om dit te veranderen. Het vermindert je klachten en je kunt vrijer in het leven staan. Inzichtgevende therapie gaat veelal verder dan de symptomen alleen en de schematherapie, systeemtherapie en ACT (acceptance and commitment therapy) passen goed hierbij.

Schematherapie is een vorm van psychotherapie waarbij de invloed van ervaringen uit je jeugd op je denken en doen wordt onderzocht. Je leert je patronen herkennen en zodanig te veranderen dat je anders gaat denken, je beter gaat voelen en dingen anders gaat doen. Je leert voelen wat je behoeften zijn en je leert hier op een gezondere manier mee om te gaan. Hierdoor zul je beter richting kunnen geven aan je leven en je relaties met anderen kunnen verbeteren. www.schematherapie.nl

Groep Schematherapie voor ouders

In april 2024 is een nieuwe groep schematherapie specifiek bedoeld voor ouders van kinderen met psychische klachten gestart. De volgende groep zal begin 2025 starten. Schematherapie voor ouders is gericht op het leren welke modi en schema’s er in het leven van ouders een rol spelen en het contact met hun kind en/of partner beïnvloeden. Ouders krijgen daarbij inzicht in hun eigen negatieve jeugdervaringen en welke noodzakelijke overlevingsmanieren zijn ontstaan in hun leven, zoals het afsluiten van je gevoelens, je aanpassen aan anderen of zeer kritisch worden naar jezelf. Ook leren ouders meer te gaan voelen wat hun eigen behoeftes zijn en vanuit een gezonde volwassene modus hun innerlijk gevoel te gaan uiten en delen. In de groep ga je onder begeleiding van twee schematherapeuten waaronder ook beeldend therapeut Gertrude samen ontdekken welke vaste overtuigingen (schema’s) je hebt en hoe dit tot uiting komt in gedachten, gevoelens en gedrag (modi genoemd). Zie verdere informatie in de folder.

Groep Schematherapie voor volwassenen

Vanaf september 2024 starten Marscha, Dennis en Jolanda vermoedelijk een nieuwe groep schematherapie specifiek bedoeld voor (jong-)volwassenen. Geïnteresseerd? Binnenkort volgt de folder voor verdere informatie

Systeemtherapie gaat ervan uit dat een probleem nooit op zichzelf staat, maar is verbonden met de omgeving en leergeschiedenis van iemand. Dat betekent aandacht voor de manier waarop mensen met elkaar omgaan, communiceren en vanuit deze relaties betekenis geven aan hun klachten, als ook aandacht voor de onderlinge interactiepatronen en het verbeteren hiervan. Vaak wordt de omgeving (ouders, broer, zus, partners, vrienden, collega’s, hulpverleners of kinderen) betrokken bij de behandeling en na te gaan wat hun visie is op de klachten, de impact op de omgeving is en wat de gewenste veranderingen voor een ieder zijn.

Sinds 2023 heeft Jolanda ook de cursus Emotionally Focused Therapy (EFT) gevolgd voor relatiekoppels en voor gezinnen. Vaak worden in de individuele therapie partners betrokken om zicht te krijgen op de ontstane patronen in de belangrijkste relatie. Bij de EFT wordt vooral verdiept in emoties om te gaan begrijpen hoe een en ander met elkaar samenhangt en je dit zelf kunt gaan helen.

Trauma behandeling vindt veelal plaats door middel van EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). EMDR is een intensieve manier om nare gebeurtenissen te verwerken. EMDR is een complexe vorm van psychotherapie die verschillende succesvolle elementen van andere therapieën integreert in combinatie met een afleidende stimulus (het met de ogen volgen van de vingers van de therapeut bijvoorbeeld). Hierdoor worden de hersenen gestimuleerd nieuwe informatie (zoals dat het trauma voorbij is) op te nemen bij de oude informatie van het trauma. Door het stimuleren van dit informatie-verwerkingssysteem wordt vaak in een relatief korte tijd een positief effect bereikt. Zie de folders of video voor verdere informatie

Een andere manier van traumaverwerking is middels TF-CBT: Trauma focused cognitieve gedragstherapie. Hierbij schrijf je samen het traumaverhaal op en wordt je geleidelijk geconfronteerd met datgeen je meegemaakt hebt. Doel is om een andere betekenis aan de gebeurtenissen te geven waardoor verwerking van de trauma’s kan plaatsvinden. Voordat het verhaal samen met de therapeut en de jongere wordt geschreven, worden vaardigheden aangeleerd om beter met de bijhorende gevoelens en negatieve gedachten om te gaan. Andere manieren die ook kunnen worden ingezet zijn Imaginaire exposure of Imaginaire rescripting.

EMDR folder jongeren
TF- CBT