Individuele psychotherapie

Ik gebruik verschillende invalshoeken en methoden in mijn psychotherapie die wij tijdens de intake samen bekijken welke vorm het beste bij jou past. In individuele psychotherapie staan vooral jij en jouw levensverhaal centraal. Het kan zijn dat je partner of andere naasten een paar keer worden uitgenodigd als dat fijn is voor jouw therapieproces.
Hieronder een opsomming van de gebruikte invalshoeken:
Inzichtgevende therapie is gericht op jezelf beter begrijpen en accepteren. Vaak wordt gedacht dat gedrag of oorzaken van klachten onbewust een herhaling zijn van belangrijke ervaringen met anderen en bepaalde overlevingsstrategieën uit je kindertijd. Dit was destijds noodzakelijk om te gaan met nare gebeurtenissen, maar kan later in je leven in de weg zitten zonder dat je dit misschien in de gaten hebt.  Je relaties met belangrijke anderen in je gezin of daarbuiten zijn vaak een blauwdruk voor hoe mensen in relaties met anderen staan en hoe zij naar zichzelf kijken. Deze blauwdruk kan soms zo overheersend zijn dat je steeds weer dezelfde (negatieve) ervaringen hebt met anderen en niet uit je eigen verwachtingen of ideeën van jezelf en anderen kunt ontsnappen. Ook werken je hechtingsrelaties van vroeger vaak door in je relaties in het hier en nu. Het begrijpen en accepteren van deze vroegere invloeden en het verwerken van nare ervaringen en uiten van vaak onderdrukte gevoelens helpt om dit te veranderen. Het vermindert je klachten en je kunt vrijer in het leven staan. Inzichtgevende therapie gaat veelal verder dan de symptomen alleen en de schematherapie, systeemtherapie en ACT (acceptance and commitment therapy) passen goed hierbij.

Schematherapie is een vorm van psychotherapie waarbij de invloed van ervaringen uit je jeugd op je denken en doen wordt onderzocht. Je leert je patronen herkennen en zodanig te veranderen dat je anders gaat denken, je beter gaat voelen en dingen anders gaat doen. Je leert voelen wat je behoeften zijn en je leert hier op een gezondere manier mee om te gaan. Hierdoor zul je beter richting kunnen geven aan je leven en je relaties met anderen kunnen verbeteren. www.schematherapie.nl

 

Systeemtherapie gaat ervan uit dat een probleem nooit op zichzelf staat, maar is verbonden met de omgeving en leergeschiedenis van iemand. Dat betekent aandacht voor de manier waarop mensen met elkaar omgaan, communiceren en vanuit hun relationele context betekenis geven aan hun klachten als ook aandacht voor de onderlinge interactiepatronen en het verbeteren hiervan. Vaak wordt de omgeving (ouders, broer, zus, partners, vrienden, collega’s, hulpverleners of kinderen) betrokken bij de behandeling en na te gaan wat hun visie is op de klachten, de impact op de omgeving en de gewenste veranderingen. www.nvrg.nl

 

Acceptance and commitment therapie (ACT) heeft niet als primair doel de klachten te verminde­ren, maar richt zich op een gezonde coping en bevordering van welzijn en kwaliteit van leven. Het doel van ACT is het ontwikkelen van psychologische flexibiliteit (veerkracht); het vermogen om op een flexibele
en werkbare manier om te gaan met de problemen die je tegenkomt (acceptance) terwijl je meer gaat investeren in de dingen die er echt toe doen voor jou (commitment en onderzoeken van jouw waarden en normen).
www.actinactie.nl